แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ เพื่อแนะนำตัวท่าน และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับฝ่ายจัดซื้อในการติดต่อกับท่านต่อไป
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล์
แนะนำประวัติ *
กลุ่มของธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ
กรณีอื่นๆ โปรดระบุ
ข้อมูลองค์กร
ชื่อบริษัท/องค์กร *
สินค้าที่จำหน่าย
ที่อยู่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศุ
เบอร์โทรศัพท์
เว็บไซต์
Attachment / เอกสารแนบบ 1
Attachment / เอกสารแนบบ 2
Attachment / เอกสารแนบบ 3
Code : *
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.