Supplier Channel กลุ่มสินค้าที่ใช้ในการผลิต
กลุ่มสินค้าที่ใช้ในการผลิต
 
 กลุ่มวัตถุดิบ  กลุ่มเคมีภัณฑ์  กลุ่มพัสดุภัณฑ์
ข้าวโพด
ปลายข้าว
รำละเอียด
เมล็ดถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง
ปลาป่น
ผลิตภัณฑ์นม
กรดอะมิโน
วิตามินและแร่ธาตุ
สารปรับปรุงคุณภาพ และผลิตภัณฑ์สัตว์
สารเสริมการย่อย

วัสดุบรรจุ
อุปกรณ์สำนักงาน
สินค้าส่งเสริมการขาย
เชื้อเพลิง
ติดต่อแผนกจัดซื้อ
  หากท่านประสงค์จะติดต่อกับแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายจัดซื้อ ท่านสามารถส่ง e-mail เพื่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยใช้ฟอร์มเมล์ ทางด้านล่างนี้
 
ส่งถึง *
หัวข้อจดหมาย *
สินค้าที่จำหน่าย *
แนะนำประวัติ *
อีเมล์ผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์ *
ชื่อผู้ส่ง *
 
การลงทะเบียน กับ ฝ่ายจัดซื้อ
  ในกรณีที่ท่าน มีสินค้าหรือผลิตภํณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของทางบริษัทเรา ดังรายการข้างต้น ท่านสามารถลงทะเบียน เพื่อแนะนำตัว หรือองค์กร ของท่านกับเรา เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลดังกล่าว เป็นพื้นฐานสำหรับฝ่ายจัดซื้อในการติดต่อกับท่านต่อไป

สนใจลงทะเบียนกับเรา คลิ๊กที่นี่
   
 


 
 
English Version ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก