"เราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน" ยินดีรับซื้อวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และพัสดุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ กรุณาให้ข้อมูลของท่านเพื่อการติดต่อกลับ

   
 
กลุ่มสินค้าที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นกลุ่มสินค้าที่ทางบริษัทฯ ใช้เป็นประจำในปริมาณมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 
ข้อมูลทางสถิติในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แสดงปริมาณการใช้วัตถุดิบในอาหารสัตว์ และราคาวัตถุดิบที่สำคัญ


อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ลงทะเบียนกับฝ่ายจัดซื้อ
 
ในกรณีที่ท่าน มีสินค้าหรือผลิตภํณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของทางบริษัทเรา ดังรายการข้างต้น ท่านสามารถลงทะเบียน เพื่อแนะนำตัว หรือองค์กร ของท่านกับเรา เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลดังกล่าว เป็นพื้นฐานสำหรับฝ่ายจัดซื้อในการติดต่อกับท่านต่อไป


อ่านรายละเอียดเพิ่ม 
 
English Version ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก