Pets สัตว์เลี้ยงไทย [ปลากัดไทย]
          

ข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับปลาสวยงามประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถิ่นกำเนิด ลักษณะเฉพาะ ลักษณะการใช้ชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คนรักปลา สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับปลาประเภทที่ตนเองชื่นชอบได้

 
ปลากัดไทย ปลากัดไทย | สุนัขไทย | แมวไทย
 

ปลากัด เป็นปลาพื้นเมืองของประเทศไทยที่พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศ ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น หนอง บึง แอ่งน้ำ ลำคลอง ฯลฯ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำในบริเวณที่มีระดับน้ำตื้นๆ ที่มีน้ำค่อนข้างใส น้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยๆ และมีพันธุ์ไม้น้ำเจริญอยู่

ลักษณะทั่วไป

ปลากัดเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก ลำตัวมีลักษณะแบนยาว ขนาดลำตัวโตเต็มที่ประมาณ 2.5 นิ้ว มีสีต่างๆ เช่น แดง คราม เขียว น้ำเงิน และสีผสมระหว่างสีต่างๆ โดยเฉพาะปลากัดตัวผู้จะมีสีสดสวยงามกว่าตัวเมีย มีเกล็ดปกคลุมตลอดลำตัว ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 1 – 2 ก้าน ก้านครีบแขนง 7 – 9 ก้าน ครีบก้นมีฐานครีบยาวมากเริ่มจากครีบท้องไปสุดที่โคนครีบหาง และครีบอกจะมีขนาดเล็กกว่าครีบอื่นๆ นอกจากนี้ปลากัดยังมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจนอกเหนือจากเหงือกซึ่งมีชื่อเรียกว่า Labyrinth organ ตั้งอยู่ในโพรงอากาศหลัง ช่องเหงือกมีลักษณะเป็นรอยหยักและมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงจำนวนมาก ซึ่งจะพบในปลาที่มีอายุมากกว่า 10 วัน จากลักษณะดังกล่าวจึงทำให้ปลากัดมีความอดทนต่อสภาพการขาดอากาศได้ดีและสามารถเลี้ยงปลากัดในภาชนะเล็กๆ ได้ โดยไม่ต้องให้อากาศและปลากัดสามารถหายใจเอาอากาศบนผิวน้ำได้

ลักษณะนิสัยปลากัด

โดยธรรมชาติปลากัดจะมีนิสัยก้าวร้าว รักและหวงถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองชอบกัดต่อสู้กัน ยกเว้นในปลาวัยอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ ปลากัดจะเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อปลากัดมีอายุ 1.5 – 2 เดือนขึ้นไป เมื่อมีปลาตัวอื่นล่วงล้ำเข้ามาในที่อยู่ของตนปลากัดจะไล่กัดทันที และจากลักษณะนี้เองจึงทำให้มีการนำปลากัดไปใช้ในการต่อสู้เพื่อเป็นเกมกีฬาและการพนัน

การจำแนกเพศปลากัด

การสังเกตุเพศของปลากัด สามารถสังเกตุได้ง่ายกว่าปลาชนิดอื่นๆ การจำแนกเพศสามารถจำแนกได้ตั้งแต่ปลาที่มีอายุ 20 วันขึ้นไป โดยสังเกตุลักษณะต่างๆ ดังนี้

  1. การสังเกตุสี ตามปกติปลากัดตัวผู้จะมีสีสวยสดใสกว่าปลากัดตัวเมีย การสังเกตุสีจะชัดเจนเมื่อปลามีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
  2. การสังเกตุดูระยางค์ของปลา โดยสังเกตุดูครีบและกระโดงของปลา ปลากัดตัวผู้จะมีครีบท้องยาวกว่าปลาตัวเมีย และมีกระโดงหรือครีบหลังยาวไปจรดหาง ส่วนปลากัดตัวเมียจะมีครีบหลังสั้นกว่า
  3. การสังเกตุดูสีที่ปาก วิธีนี้สามารถจำแนกเพศปลาได้ตั้งแต่ปลาอายุน้อยๆ หรืออายุประมาณ 20 วัน โดยปลาตัวผู้จะมีวงปากเป็นสีแดง

การเพาะพันธุ์ปลากัด

ปลากัดสามารถเพาะพันธุ์ได้ ตั้งแต่อายุ 3 – 4 เดือนขึ้นไป โดยในฤดูผสมพันธุ์ปลากัดตัวผู้จะทำหน้าที่ก่อหวอดขึ้นที่บริเวณพรรณไม้น้ำ แล้วจึงจะเริ่มผสมพันธุ์และวางไข่ซึ่งไข่ที่ปล่อยออกมาจะถูกนำไปติดไว้ที่หวอด หลังจากปลากัดตัวเมียวางไข่หมดแล้วปลากัดตัวผู้จะเป็นผู้ดูแลรักษาไข่ และไข่จะฟักออกเป็นตัวในเวลาประมาณ 36 ชั่วโมง ลูกปลากัดที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ จะเกาะอยู่ที่หวอดและมีถุงอาหารติดตัวออกมาด้วย ซึ่งลูกปลาจะใช้อาหารจากถุงอาหารจนหมดภายในเวลา 3 – 4 วัน หลังจากนั้นจึงเริ่มกินอาหารโดยอาหารของปลาในระยะแรกจะเป็นพวกแพรงค์ตอน ไรแดง หนอนแดง ฯลฯ

  การจำแนกพันธุ์ปลากัด
ปลากัดที่พบในประเทศสามารถจำแนกได้ดังนี้
ปลากัดลูกหม้อ

ปลากัดลูกหม้อ มีรูปร่างลักษณะลำตัวโตกว่าปลากัดลูกทุ่งและลูกผสม มีตาโต ปากใหญ่ ตัวใหญ่ สีเข้ม เป็นปลาที่มีความอดทนมากกว่าปลากัดชนิดอื่นๆ จึงทำให้มีผู้นิยมเลี้ยงปลากัดลูกหม้อไว้มากกว่าปลากัดลูกทุ่ง และปลากัดลูกผสม ปลากัดชนิดนี้มีสีต่างๆ กัน เช่น สีน้ำเงิน สีเขียวคราม สีแดง สีแดงปนน้ำเงิน สีเทาหรือสีเหล็ก ฯลฯ

สำหรับรูปร่างลักษณะของปลากัดลูกหม้อที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

  1. ปลากัดที่มีส่วนหน้ายาว ปากงอน สั้นหนา โหนกใหญ่ กระเบนหางใหญ่ และหนา ครีบสั้น มีรูปร่างคล้ายปลาช่อน ปลากัดที่มีลักษณะนี้จะเป็นปลาที่กัดเก่งและอดทนมาก
  2. ปลากัดที่มีหน้ายาว ปากงอน สันหนา โหนกใหญ่กว่า กระเบนหางใหญ่ หนา ครีบสั้น มีรูปร่างคล้ายปลากราย ปลาพวกนี้จะเป็นที่กัดทน
  3. ปลากัดที่มีส่วนหน้ายาว ปากงอน สันหนา โหนกหนา ตัวกลม กระเบน หางใหญ่หนา เครื่องทรงน้อย รูปร่างเหมือนปลาหมอ ปลาพวกนี้จะเป็นปลาที่กัดได้ทรหดและอดทน
ปลากัดลูกทุ่ง

เป็นปลากัดที่มีลำตัวค่อนข้างยาว ครีบยาว มีสีแดงมากกว่าสีเขียว ถึงแม้ว่าปลากัดชนิดนี้จะมีความว่องไวมากกว่าปลากัดลูกหม้อก็ตามแต่จะไม่ทนเหมือนปลากัดลูกหม้อและลูกผสม มักจะหาได้ง่ายตามหนองบึง คลองทั่วๆ ไปโดยเฉพาะในฤดูฝนปลากัดชนิดนี้จะทำหวอดอยู่ตามริมบึง ริมหนองน้ำที่มีน้ำตื้นๆ การคัดเลือกปลากัดลูกทุ่งที่กัดเก่งตามตำราโบราณมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ

  1. ปลากัดลูกทุ่งรูปปลาช่อน โดยเป็นปลาที่มีลำตัวยาว ครีบใหญ่ กระโดงใหญ่ โคนหางใหญ่ ปลายหางรูปใบโพธิ์ นับเป็นปลาที่กัดเก่งเป็นเลิศในบรรดาปลากัดลูกทุ่งด้วยกัน
  2. ปลากัดลูกทุ่งรูปปลาช่อนเช่นเดียวกันแต่มีปลายหางกลม ปลานี้เป็นปลาที่กัดแรงและกัดเก่งพอใช้ได้
ปลากัดจีน

ปลากัดจีนเป็นปลาที่เกิดจากความพยายามในการคัดเลือกพันธุ์ปลากัดที่เน้นความสวยงามเพื่อเลี้ยงไว้ดูเล่น โดยในการผสมพันธุ์ปลาจะพยายามคัดเลือกปลากัดที่มีลักษณะครีบยาว สีสวย เป็นสำคัญ จนกระทั่งได้ปลากัดจีนที่มีสีสันสวยงามหลากหลายสี เช่น สีเขียว สีม่วง สีแดง
สีน้ำเงิน หรือสีผสมระหว่างสีดังกล่าว ครีบต่างๆ ยกเว้นครีบอกยื่นยาวออกมาเป็นพวงโดยเฉพาะครีบหางยาวพอๆ กับความยาวลำตัวและหัวรวมกัน

 หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ ช่องทางผู้จำหน่าย สัตว์เลี้ยง กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา