ตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนแก่ผู้อบรม โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 112,420 บาท/คน รวมจำนวน 3 คน
บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 112,420 บาท/คน รวมจำนวน 2 คน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top