บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดหมี PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
1. โรงพยาบาลพบพระ  จ.ตาก
2. โรงพยาบาลอุ้มผาง  จ.ตาก
3. โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
4. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top