Investment info Investment News

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2632-7300 ต่อ 301 หรือ 314
หรือทาง E-mail : acct@leepattana.com


การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
  ข่าววันที่ : 10 พฤษภาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
อ่านรายละเอียด
 
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  ข่าววันที่ : 27 เมษายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
อ่านรายละเอียด
 
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  ข่าววันที่ : 26 มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
อ่านรายละเอียด
 
จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  ข่าววันที่ : 14 มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
อ่านรายละเอียด
 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader
  Adobe Reader for Macintosh/Windows/UNIX


 
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ ช่องทางผู้จัดจำหน่าย สัตว์เลี้ยง กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา English Version