นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
 
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. จริยธรรมทางธุรกิจ
3. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3.1. คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
3.2. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
4. นโยบายระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงานและระบบการจัดการพลังงาน
5. ข้อบังคับบริษัท
6. นโยบายช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ ช่องทางผู้จำหน่าย สัตว์เลี้ยง กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา English Version