"เราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน" ยินดีรับซื้อวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และพัสดุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ กรุณาให้ข้อมูลของท่านเพื่อการติดต่อกลับ
อ่านรายละเอียด
  • การเผยแฟร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  • จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
อ่านรายละเอียด
เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง ตรงตามความต้องการของผู้เลี้ยง เพื่อสร้างผลกำไรให้เกษตรกร ดังคำกล่าวที่ว่า “เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า”
อ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

Purchase Request !! Calcium Sulfate Wheat Gluten Taurine DDPE กากปาล์ม-13% รำละเอียด ปลายข้าวขาว มันสำปะหลังเส้น ปลายข้าวนึ่ง
Petto อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วน และมีความสมดุลของสารอาหารพร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ใส่ใจ ในรายละเอียดทุกขั้นตอน คุณจึงมั่นใจได้ว่า สุนัขของคุณไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหน ทุกสายพันธุ์ก็สามารถกินอาหารสุนัขเพ็ทโตได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขคุณ
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
อาหารหมูอ่อนสูตรพิเศษ เราได้คิดค้นพัฒนาสูตรใหม่ เพื่อช่วยให้ลูกหมูเจริญเติบโตเร็ว ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นลง อีกทั้งมีกลิ่นหอมและความน่ากินสูง คุณสมบัติของอาหารหมูอ่อนสูตรพิเศษของเรานั้น มีลักษณะคล้ายน้ำนมแม่หมู ลูกหมูจึงย่อยอาหารได้ง่ายและได้รับสารอาหารครบถ้วน...
อ่านรายละเอียด  อ่านรายละเอียด
อาหารปลานิลของเรา เมื่อนำไปใช้ จะทำให้อัตราแลกเนื้อดี ส่งผลให้ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตต่ำ และได้กำไรมากขึ้น ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น สันหนาและมีเนื้อแน่น เพราะเราใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพสูง...
อ่านรายละเอียด  อ่านรายละเอียด