ปี รายงานประจำปี งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เอกสารนำเสนอ
2563   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  
2562   รายงานประจำปี 2562 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   ดาวน์โหลดทั้งหมด
2561   รายงานประจำปี 2561 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   ดาวน์โหลดทั้งหมด
2560   รายงานประจำปี 2560 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   ดาวน์โหลดทั้งหมด
2559   รายงานประจำปี 2559 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   ดาวน์โหลดทั้งหมด
2558   รายงานประจำปี 2558 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   ดาวน์โหลดทั้งหมด
2557   รายงานประจำปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   ดาวน์โหลดทั้งหมด
2556   รายงานประจำปี 2556 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4   ดาวน์โหลดทั้งหมด
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top