งบ การเงิน
เลือกปี
  Show results per page
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ไตรมาส 1/2560
 
งบการเงิน  
 
 
ดาวน์โหลด
 
ไตรมาส 2/2560
 
งบการเงิน  
 
 
ดาวน์โหลด
 
ไตรมาส 3/2560
 
งบการเงิน  
 
 
ดาวน์โหลด
 

ประจำปี 2560

 
งบการเงิน  
 
 
ดาวน์โหลด
 

ประจำปี 2560

 
แบบ 56-1  
 
 
ดาวน์โหลด
 
 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top