เลือกเดือนกิจกรรม : 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน, ชมรมรักษ์กุ้งตราด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด จัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 7 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2555
ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ และกรมประมง จัดงานวันกุ้งกระบี่ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมกระบี่เมอรีไทม์ ปาร์ค & สปารีสอร์ท จ.กระบี่

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 
คุณสุทัศน์ เวชโชติ ร้านคลีนิกรักษ์กุ้ง เอเย่นต์อาหารแมกซ์
จ.ตราด จัดงานเปิดชมรมคนรักษ์กุ้งตราด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเปิดงาน

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

 

 
ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก