เลือกเดือนกิจกรรม : 
ผู้จัดการแผนกวิชาการ การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด มอบของที่ระลึกโครงการมอนิเตอร์ฟาร์มสุกรปอฝ้าย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 
คุณวราวุฒิ วัฒนธารา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายลี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ร้าน ส.รุ่งแสง จ.นครศรีธรรรมราช เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2556

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 23 วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 17 วันเที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

 

 
ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก