หัวข้อข่าว: สนับสนุนปรับปรุงโรงเรียน


รายละเอียด: บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการปรับปรุงทาสีและติดตั้งพัดลมผนัง ที่โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส และสนับสนุนงานก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดบุรีการาม ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


รายละเอียด: บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 142,500 บาท ให้กับโรงเรียน บ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5/11/2553
click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: บริจาคปฎิทิน/หนังสือเก่า


รายละเอียด: แผนกธุรการได้ดำเนินการรวบรวมปฏิทิน/หนังสือเก่า ที่เพือนพนักงานบริษัทในเครือลีพัฒนาร่วมด้วยช่วยกัน บริจาค มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นอักษรเบลให้กับผู้พิการทางสายตาสำหรับศึกษา หาความรู้ เมื่อวันที่ 11/01/2554
 

 

 

 
ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก