บริษัทในเครือลีพัฒนาได้มอบทราบจำนวน 23 คันรถ เพื่อกู้สวนส้มโอที่จังหวัดนครปฐม


ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2554 บริษัทในเครือลีพัฒนาได้ทำการส่งมอบทรายหยาบจำนวน 23 คันรถ เพื่อกู้สวนส้มโอจำนวน 5,000 ไร่ ที่ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,841 บาท


click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: โรงงานสระบุรีบริจาคถุงยังชีพให้แก่ศูนย์การทหารม้า จำนวน 35 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาพักพิง


รายละเอียด: คุณชาติชาย ไชยขันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง เป็นตัวแทนบริษัทมอบถุงยังชีพจำนวน 35 ชุด ให้แก่ศูนย์ทหารม้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยพันเอกสมพล หลำริ้ว หัวหน้ากองบริการศูนย์การทหารม้าเป็นผู้รับมอบ


click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: โรงงานเพชรบุรีร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


รายละเอียด: บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสว่างสรรเพชญฯ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2554


click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: บริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็น วัดสวนแก้ว


รายละเอียด: ฝ่ายบุคคลและธุรการกลางได้ทำการรวบรวมสิ่งของที่ไม่จำเป็นจากทุกฝ่าย จากการทำกิจกรรม 5 ส. และสิ่งของเครื่องใช้ของพนักงานที่นำมาบริจาคร่วมกัน ให้กับทางวัดสวนแก้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554
click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

 
ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก