บริษัทในเครือลีพัฒนา ร่วมกันทอดกฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์


วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ครอบครัวคุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร และมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2555 ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์
click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิตที่สำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 3/2555 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 มีผูบริจาคทั้งหมด 165 ท่าน

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

พนักงานบริษัทในเครือลีพัฒนา ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้อง ๆ ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
คุณชาติชาย ไชยขันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง เป็นตัวแทนของบริษัทในเครือลีพัฒนารับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จากคุณปองพล อดิเสกสาร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

 
ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก