หัวข้อข่าว: โครงการมอบเงินรายได้จากงานเปิดโครงการ 5 ส. ปี 2556


รายละเอียด: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 พนักงานบริษัทในเครือลีพัฒนาได้ร่วมกันนำเงินจำนวน 10,000.- บาท ที่ได้จากการทำกิจกรรม 5 ส. วันเปิดโครงการ (ขายฉลากสอยดาว) สมทบกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เพื่อนำเงินไปเข้าร่วมโครงการ \"มอบอนาคต มอบหนังสือ 800 โรงเรียน\" เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กในโรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ และในโอกาสนี้ คุณไพโรจน์ กิตติคุณศิริ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง ได้เป็นตัวแทนพนักงานในการส่งมอบเงินดังกล่าว
click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: บริษัทในเครือลีพัฒนา ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2556


รายละเอียด: บริษัทในเครือลีพัฒนา(สำนักงานใหญ่) ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 151 คน
click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิตที่สำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 1/2556
บริษัทในเครือลีพัฒนา(สำนักงานใหญ่) ได้จัดรับบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 มีผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 148 คน

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: บริษัทในเครือลีพัฒนา บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ฯ จ.จันทบุรี


รายละเอียด: บริษัทในเครือลีพัฒนา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรทัศน์ อย่างละ 7 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมมูลค่าประมาณ 400,000.- บาทให้กับโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) จ.จันทบุรี โดยมีคุณไพโรจน์ กิตติคุณศิริ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง เป็นตัวแทนบริษัทมอบของบริจาค เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
--------------------------------------------------------------------------------

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

 
ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก