หัวข้อข่าว: ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิตที่สำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 3/2555


รายละเอียด: วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 บริษัทในเครือลีพัฒนาได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 153 คน แยกเป็นพนักงานในเครือจำนวน 27 คน และบุคคลภายนอกจำนวน 126 คน
--------------------------------------------------------------------------------


click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: กลุ่มบัญชี ก้าวไกล ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.


รายละเอียด: วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 กลุ่มบัญชี ก้าวไกล ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิ


click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: กลุ่ม WE CARE ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.


รายละเอียด: วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 กลุ่ม WE CARE ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับบ้านราชาวดีclick เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

หัวข้อข่าว: บริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็น ให้กับทางวัดสวนแก้ว


รายละเอียด: เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ฝ่ายบุคคลและธุรการกลางได้ทำการรวบรวมสิ่งของที่ไม่จำเป็นจากฝ่ายต่าง ๆ และจากเพื่อนพนักงาน บริจาคให้กับวัดสวนแก้ว อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 5 ส.

click เพื่อดูภาพใหญ่
 

 

 

 
ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก