คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน...เพื่อเพื่อนที่ดีที่สุด

Petto (เพ็ทโต) อาหารสุนัขที่ดีต้องคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุล (Absolute Balanced Nutrition) ที่สุนัขต้องการซึ่งมีความแตกต่างจากมนุษย์ ดังนั้น อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม สะดวก สำหรับสุนัขที่รักคุณ ช่วยทำให้โครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก แข็งแรงได้สัดส่วน (Enhance Good Muscle and Body Structure) ช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิวหนัง และขนสวยเป็นเงางาม (Keep Shiny Coat and Healthy Skin)

สุนัขจะมีสุขภาพดีตามที่กล่าวมาทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับว่าสุนัขได้รับอาหารที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมตามตารางการให้อาหาร โดยพิจารณาจากสายพันธุ์ ขนาด น้ำหนักตัวสุนัข และกิจกรรม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การให้อาหารใหม่สดและมีความน่ากินสูง (Great Taste for all Breeds) อร่อยโดนใจสุนัขทุกสายพันธุ์

ขนาดสุนัข
Size of Dog
น้ำหนักตัวสุนัข (กก.)
Body weight (kg.)
ปริมาณอาหาร (กรัม/วัน)
Feeding amount (g./day)
พันธุ์เล็ก (Small)< 10 150 - 250
พันธุ์กลาง (Medium) 10 - 25 250 - 450
พันธุ์ใหญ่ (Large) 25 - 50 450 - 750
พันธุ์ใหญ่มาก (Giant) > 50 750 - 850

หมายเหตุ : ควรมีน้ำสะอาดไว้ให้สุนัขตลอดเวลา

คุณค่าทางโภชนาการ

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 22 % ใยอาหาร ไม่มากกว่า 3 %
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 9 % ความชื้น ไม่มากกว่า 8 %