ผลการตรวจอาหาร Petto และ Delight ไม่เสี่ยงเป็นโรคไต

      จากการที่มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคไตในสุนัขของตนที่กินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดเป็นประจำ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยของอาหารสุนัขชนิดเม็ดยี่ห้อ Petto และ Delight ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการสุ่มเจาะเลือดสุนัขในฟาร์มทดลอง จำนวน 10 ตัว จากสุนัขที่เลี้ยงด้วยอาหาร Petto และ Delight อย่างต่อเนื่องมาตลอด 2 ปี ทั้งหมด 20 ตัว ประกอบด้วยสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ เช่น โกลเดนรีทรีฟเวอร์, บูลเทอร์เรีย, ชิห์สุ, บั๊ก, บีเกิล และชเนาเซอร์ เป็นต้น ซึ่งได้ส่งตรวจที่ เซ็นทรัลแลบ (Central Laboratory Veterinary Diagnostic Laboratory) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547 ผลการตรวจทางการแพทย์พบว่า เลือดสุนัขทุกตัวมีค่า Creatinine ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการวัดความผิดปกติในการทำงานของไตอยู่ระหว่าง 0.7-1.20 mg% ซึ่งสุนัขที่มีปัญหาโรคไตต้องมีค่าดังกล่าวสูงกว่า 2 mg% สรุปได้ว่าสุนัขที่เลี้ยงด้วยอาหาร Petto และ Delight ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต
      อาหารสุนัขทุกสูตรที่ผลิตโดยบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยการทดลองเลี้ยงกับสุนัขหลายสายพันธุ์ อย่างน้อย 2 ปีก่อนส่งออกจำหน่าย เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่สุนัขที่ท่านรัก

:: อ่านข่าวอื่น ๆ ::